SEM คืออะไร

SEM ( Search Engine Marketing) หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้โฆษณาบนSearch Engine เป้าหมายของ SEM คือเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ และส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการผ่านการโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Search Engine เช่น Google Ads หรือ Bing Ads โดยจะใช้เทคนิคการค้นหาเพื่อทำให้โฆษณาปรากฏในผลลัพธ์การเสิชของผู้ใช้ โดยคำที่เสิช กับสินค้าและริการนั้นๆจะเกี่ยวข้องกัน การใช้ SEM ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการวิเคราะห์และติดตามผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงและประสิทธิภาพในการโฆษณาต่อไป 

SEM คืออะไร

ข้อแตกต่างระหว่าง SEM และ SEO

SEM (Search Engine Marketing)

 •  SEM เน้นการโฆษณาบนเครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing หรือ Yahoo
 •  เป้าหมายหลักคือการเพิ่มการเข้าถึงผู้ใช้ผ่านการโฆษณาและเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการ
 •  การโฆษณาเป็นรูปแบบจ่ายเงินเพื่อแสดงโฆษณาในผลลัพธ์การค้นหาหรือบนเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตร

vs

SEO (Search Engine Optimization)

 • SEO เน้นการปรับแต่งเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหา
 • เป้าหมายหลักคือเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์เพื่อให้ได้อันดับที่ดีในผลการค้นหา
 • การปรับแต่ง SEO รวมถึงการใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง, การเพิ่มเนื้อหาที่มีคุณภาพ, การเพิ่มลิงก์ภายใน (Internal link) และภายนอก (Externsl link) เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : Search Engine Land: What Is SEO / Search Engine Optimization?

ประโยชน์ของ SEM

การใช้กลยุทธ์การตลาดบนเครื่องมือค้นหา (SEM) เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจในด้านต่างๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และยอดขายสินค้า ยังมีประโยชน์มากมายที่น่าสนใจอย่างมาก เช่น

 • การเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

การโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาทำให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มการเข้าชมและยอดขายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญ เช่น ช่วงที่มีโปรโมชั่นหรือโครงการพิเศษ

 •  ช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับธุรกิจ

การโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถวัดผลและปรับปรุงกลยุทธ์ได้ตามความต้องการของตลาดอย่างทันท่วงที

 •  มีการวิเคราะห์และติดตามผลลัพธ์ได้ง่าย

เครื่องมือ SEM มักมีระบบการวิเคราะห์และติดตามผลลัพธ์ที่ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพ เช่น การวัดผลจากการคลิกโฆษณา การค้นหา ทำให้ธุรกิจสามารถปรับแก้และปรับปรุงกลยุทธ์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประสิทธิภาพของการใช้ SEM ในการตลาดออนไลน์

การวัดผลและติดตามผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มยอดขายและกำไรในระยะเวลาที่สั้นๆ

การสร้างอิมเมจและภาพจำของแบรนด์

ประเภทของกลยุทธ์การตลาด SEM

 • โฆษณาบน Search Network

 เป็นประเภทหนึ่งของการโฆษณา SEM ที่ปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา โดยมักจะปรากฏเป็นข้อความโฆษณาด้านบนหรือด้านล่างของผลการค้นหา เช่น โฆษณาบน Google AdWords และ Bing Ads

 • โฆษณาบน Display Network

 เป็นการโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันพร้อมกับเนื้อหาที่ผู้ใช้เรียกดู เช่น โฆษณาแบนเนอร์ โฆษณาต่อประสาเนื้อหา และโฆษณาวิดีโอ

 • โฆษณาในช่วงคำค้นหา

โฆษณาในช่วงคำค้นหาเป็นการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาที่ผู้ใช้ทำในเครื่องมือค้นหา เช่น โฆษณาในช่วง Shopping Ads บน Google

 • โฆษณาในช่วงวิดีโอ

โฆษณาในช่วงวิดีโอเป็นการแสดงโฆษณาในวิดีโอบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มวิดีโอ ซึ่งมักจะปรากฏก่อนวิดีโอหรือระหว่างการเล่นวิดีโอบน YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ

 • โฆษณาในช่วงแสดงผลการค้นหาประมาณ

โฆษณาในช่วงแสดงผลการค้นหาประมาณ (Estimated Search Results) เป็นการแสดงโฆษณาที่ปรากฏในผลการค้นหาที่มีการจัดอันดับโดยอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหา แต่ไม่ได้เป็นการโฆษณาที่จ่ายเงิน

 • โฆษณาทางโทรทัศน์

โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นการโฆษณาที่ปรากฏในโทรทัศน์ ซึ่งสามารถเสริมสร้างการรับรู้ยี่ห้อและโปรโมทสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกันระหว่าง SEM และ SEO

การทำงานร่วมกันระหว่าง Search Engine Marketing (SEM) และ Search Engine Optimization (SEO) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ โดยทั้งสองกลยุทธ์นี้มีความสำคัญและมีบทบาทที่สำคัญในการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และยอดขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้น การรวมกันระหว่าง SEM และ SEO มีผลให้เกิดประโยชน์มากมาย ตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่าง SEM และ SEO ได้แก่

รับทำ SEO ติดหน้าแรก
 •  การใช้คำสำคัญที่เหมาะสม : SEM ใช้คำสำคัญในการสร้างโฆษณาและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ทันที ในขณะเดียวกัน SEO ใช้คำสำคัญในการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาอย่างสูง การรวมกันระหว่าง SEM และ SEO ช่วยให้เลือกใช้คำสำคัญที่เหมาะสมทั้งในการโฆษณาและในเนื้อหาเว็บไซต์

 

 • การสร้าง Landing Page ที่มีประสิทธิภาพ : SEM สร้างโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมเข้าสู่เว็บไซต์ ในขณะเดียวกัน SEO ช่วยปรับแต่งเนื้อหาใน Landing Page เพื่อเพิ่มโอกาสในการแปลงผู้เข้าชมเป็นลูกค้าจริง

 

 •  การใช้ Remarketing : SEM ใช้ Remarketing เพื่อโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าชมเว็บไซต์มาก่อนแล้ว ซึ่ง SEO สามารถใช้ข้อมูลจาก Remarketing เพื่อปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

 •  การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการประเมินความสำเร็จ : SEM และ SEO มีการวัดผลและการติดตามผลลัพธ์อย่างละเอียด เช่น SEM วัดผลจากการคลิกโฆษณาและการค้นหา ในขณะที่ SEO วัดผลจากอันดับในผลการค้นหาและการเข้าชมเว็บไซต์